ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       352       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
7 กรกฎาคม 2565
บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

เริ่มจากการที่ผู้เรียนสำรวจตัวเองว่าในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของตัวเอง มีสาเหตุอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับจากองค์กร

ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเป็นหัวหน้างานในอุดมคติของน้องๆ ทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ร้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น การจูงใจให้น้องมองเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแทนการสั่งหรือการบังคับ การสั่งงานตามลักษณะงานของน้องแต่ละคน และการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของน้อง

การบริหารจัดการความฉลาดในด้านต่างๆ 6Q ของหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียนรู้การสอนงานในรูปแบบที่แตกต่าง ทั้งการเป็นผู้สอน Teaching / พี่เลี้ยง Mentoring / ผู้ฝึกอบรม Training / โค้ช Coaching / ที่ปรึกษา Consulting / ผู้ช่วยให้เกิดความคิดแก้ปัญหา Counselling

เรียนรู้ทักษะการโต้ช และฝึกฝนการเป็นโค้ชตามกระบวนการโค้ชแบบ GROW Model เพื่อไปทดลองใช้กับทีมงาน เพื่อประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่