ผลงานฝึกอบรม - สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       200       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
5 กรกฎาคม 2565
บริษัท วิน เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เป็นผู้เรียนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย ทั้ง website, Line@. Twitter, TikTok เป็นอย่างดี และพบว่าตัวเองมีความกังวลในเรื่องการปิดการขาย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน 3 ส่วน ได้แก่

1.การออกแบบกระบวนการขาย
  - การเตรียมตัว 5 รู้ : รู้บริษัท รู้สินค้าบริการ รู้ลูกค้า รู้คู่แข่ง และรู้ตัวเอง
  - ผ่าน sale pipeline การปิดการขาย เป็นเกมตัวเลข ต้องการยอดปิดการขาย ต้องทำการเปิดการขายมากๆ
  - กระตุ้นสัญญาณซื้อ ตอบ pain point ให้ gain point ลดความเสี่ยง
  - ประเมินสถานการณ์ ด้วยข้อมูลในด้านต่างๆ
  - ใช้ เทคนิคการปิดการขาย ตามขั้นตอน
2.การออกแบบการพัฒนาตัวเอง
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เป็นนักขายทรงพลัง
  - รับมือการคิดค้าน ทุกรูปแบบ
  - ใช้ เทคนิคการจูงใจ ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
3.สร้างคัมภีร์ปิดการขายของตัวเอง
  - เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ร่วมกันกับความรู้ เทคนิคการขาย ที่มีอยู่ของตนเอง