ผลงานฝึกอบรม - สร้างสมองนวัตกรรม พิชิตการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างสมองนวัตกรรม พิชิตการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       364       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สร้างสมองนวัตกรรม พิชิตการทำงาน
6 กรกฎาคม 2565
บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด (กนอ)

สถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดโปรแกรมการอบรมให้กับกลุ่ม Talent ขององค์กร นำหลักการการสร้างสมองนวัตกรรม ได้แก่ un-learn -> re-learn -> learn มาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียน ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรม, การคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
เรียนรู้การทำงานของสมอง. การใช้สมอง 4 ส่วน. กระบวนการสร้างความคิดสู่นวัตกรรมแก้ปัญหา เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกฝนการเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยการคิดนอกกรอบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานภายในองค์กร

สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นหลุมพรางทางความคิดของการคิดนอกกรอบ และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดนั้น เพื่อสร้างขั้นตอนการสร้างไอเดียใหม่ๆด้วยสมองของตัวเอง เป็นการปรับพื้นฐานกรอบความคิดการสร้างสมองนวัตกรรมในการทำงาน