ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนอการขายเป็นระบบและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนอการขายเป็นระบบและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       163       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เทคนิคการนำเสนอการขายเป็นระบบและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
2 กรกฎาคม 2565
บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้และให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมนำหลักการ เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ และต่อยอดกับสถานการณ์จริงที่พบในการปฏิบัติงาน ผ่านการพูดคุยกันกับอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผ่านการทำกิจกรรม / Workshop ในคลาสตลอดเวลา

เรื่องที่ผู้เรียนชอบ และจะนำไปพัฒนาตัวเองมีหลากหลาย ทั้งการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ / Sale Pipeline / การวางแผนการเข้าพบลูกค้า / เทคนิคการปิดการขาย / เทคนิคการใช้ Pitching กับการขาย / การให้ความสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ เป็นต้น
รู้สึกเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนทุกท่านในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองครับ