ผลงานฝึกอบรม - Team Leader

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Team Leader

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2565       227       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Team Leader รุ่นที่ 1
13-14 กรกฎาคม 2565
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สนุกและมีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนคุณภาพขององค์กร ที่มาเรียนรู้แบบออนไลน์ร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งคลังสินค้า, ขนส่ง, ตรวจสอบคุณภาพ, ผลิต, ขาย, สนับสนุนการขา, IT, บัญชี, HR เป็นต้น และจากหลากหลายสาขาทั่วประเทศ
เป็นการแลกเปลี่ยนโดยการให้ความรู้ ตามเนื้อหา หลักการ แนวความคิด แนวทาง ต่างๆ และผู้เรียนนำสิ่งที่ติดอยู่ในการทำงาน พร้อมการประยุกต์ใช้ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแบ่งปัน กับอาจารย์ และผู้เรียนคนอื่นในคลาสตลอดเวลา

มีการทำ workshop เพื่อพิสูจน์หลักการ แนวความคิด แนวทาง ผ่านสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย มานำเสนอร่วมกันกับอาจารย์และกลุ่มย่อยอื่นๆ

มีการทำ Role Play บทบาทสมมติ จากตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการฝึกฝนการนำหลักการ แนวความคิด แนวทาง ไปประยุกต์ใช้จริงจากสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้นมา เพื่อเกิดความเคยชิน สามารถปฏิบัติได้จริง หากเป็นการปฏิบัติจริงที่หน้างานในครั้งต่อไป
ผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้เข้าคลาส และได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันที่มีการปฏิบัติงานต่างสาขากัน ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจผู้อื่น สร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์ค