ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ตุลาคม 2565       211       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

7.10.65 ... วันนี้มาบรรยายแบบออนไซต์ในหัวข้อ Root Cause Analysis & Problem Solvingประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดในคลาสวันนี้คือ หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ ผ่านคีย์เวิร์ด 3 คำคือ
1. แยกแยะ ... ความสามารถในการมองเห็นองค์ประกอบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่กำลังวิเคราะห์เพื่อแยกแยะออกมาให้เห็นภาพมากที่สุด
- ปัญหาง่ายๆ ปัจจัยเกี่ยวข้องไม่เยอะ ทำให้วิเคราะห์ได้ครบถ้วน
- ปัญหาที่ซับซ้อน ปัจจัยที่ซ่อนอยู่เยอะ มักจะทำให้มองไม่ครบ จึงแยกแยะได้ไม่หมด
Key สำคัญของการแยกแยะจึงมักอยู่ที่เรามีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่วิเคราะห์เพียงพอที่จะทำให้มองเห็นองค์ประกอบได้ครบหรือไม่
รวมถึงการกำหนดกรอบในการแยกแยะว่าเราจะแยกแยะด้วยกรอบอะไรเช่น 4M , 5 gen เป็นต้น
2. หาความเชื่อมโยง ระหว่างองค์ประกอบที่แยกแยะออกมาเพื่อมองเห็นความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านั้นสำคัญอย่างไรหรือทำงานร่วมกันอย่างไร
3. ค้นหาข้อเท็จจริง ที่เป็น Root cause ของปัญหานี้ผ่านการตั้งสมมติฐานและ Proof สาเหตุที่แท้จริงด้วยข้อเท็จจริงตามหลัก 5 gen

เหลือเบรคสุดท้ายเป็นเรื่องเครื่องมือที่มาต่อยอดกรอบความคิดของการคิดวิเคราะห์ครับ