ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน รุ่นที่ 2

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน รุ่นที่ 2

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ตุลาคม 2565       390       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

11.10.65 ... วันนี้ได้ออกเดินทางมาร่วมพัฒนากลุ่มผู้สอนงานในหลักสูตร On the Job Training &? Guide book รุ่นที่ 2ความสามารถในการสอนงานเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งการสอนงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังต้องมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่
1.สถานการณ์ที่ต้องสอนงาน
เช่น สอนพนักงานใหม่ , มอบหมายงานยาก , มอบหมายงานด่วน , พนักงานขาดความมั่นใจ , พนักงานทำงานผิดพลาดบ่อยๆ ..แต่ละสถานการณ์มีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานรวมถึงตัวผู้ปฏิบัติงาน
2.ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือที่คาดหวัง
เมื่อวิเคราะห์สถานการ?ณ์แล้วต้องมากำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการต่อว่าอยากให้ผลของการสอนงานออกมาเป็นอย่างไร เช่น อยากให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่น อยากให้เข้าใจหลักการพื้นฐาน อยากให้ลงมือปฏิบัติ?ิได้ อยากให้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ต่างกันจะเป็นตัวกำหนดบทบาทหรือแนวการสอนที่เลือกใช้
3.แนวการสอนหรือวิธีการสอน
การสอนงาน On the Job Training ไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกปฏิบัติเท่านั้น แต่บางครั้งต้องอธิบายความรู้พื้นฐานก่อน และบางครั้งก็ต้องให้กำลังใจ กระตุ้นให้เกิดความมั่นใจ จูงใจให้อยากลงมือปฏิบัติ ซึ่งก็มีทั้งการ Teaching - Training - Coaching - Consulting ดังนั้นวิธีที่เลือกใช้ก็ควรต้องสอดคล้องกับสถานการณ์(ตัวพนักงาน)และผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วยเช่นกัน
เช่น มอบหมายงานยากให้พนักงานที่ไว้ใจได้ และอยากให้เขาเดิดความเชื่อมั่นต้องใช้การ Coaching แต่ถ้าเขาติดปัญหาอยากได้คำแนะนำก็ต้องใช้ Consulting เป็นต้น

จากหลักการพื้นฐานนี้ทำให้กลุ่มผู้สอนงานมีแนวทางที่สามารถต่อยอดจากการสอนงานที่ใช้อยู่แล้วให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นได้
เป็นคลาสที่สนุกอีกคลาสหนึ่งและได้ใช้บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงบ่อยเป็นพิเศษครับ