ผลงานฝึกอบรม - การทำงานอย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การทำงานอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 พฤศจิกายน 2565       157       0

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

(โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ChaCha Food ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและจัดให้มีการอบรมนี้ค่ะ

การอบรมนี้ เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงตัวเองผ่านการ์ดภาพ และการแชร์คุณสมบัติดีๆ ในตนเอง ที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จ การสำรวจความเป็นมืออาชีพของผู้เข้าอบรม หลักการและองค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพ การพัฒนา Growth Mindset ซึ่งเป็น mindset ที่สำคัญในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆ และโฟกัสเป้าหมายในการทำงาน ในช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การสื่อสาร การคิดบวก และการเข้าใจคนบุคลิกต่างๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ group coaching เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง และมีการ roleplay โดยวิทยากรช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำในการพัฒนาการสื่อสาร

รูปแบบการเรียนรู้
        อบรม สัมมนา Activity-based learning 40%
        อบรม สัมมนา Training 40%
        อบรม สัมมนา Group Coaching 20%
ตัวอย่าง Feedback จากคลาส สิ่งที่จะนำไปลงมือทำ
        อบรม สัมมนา การเห็นใจและเข้าใจคนอื่น
        อบรม สัมมนา การปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นให้ดีขึ้น เพื่อการทำงานที่มีความสุข
        อบรม สัมมนา นำทักษะการเข้าใจคน ไปปรับใช้ให้เข้ากับคนในแต่ละประเภท รวมถึงแนวคิดวิธีการพูด การสื่อสารกับบุคคล
        อบรม สัมมนา ปรับคำพูดที่จะพูดกับตัวเองในใจโดยใช้คำเชิงบวกมาแทนที่คำเชิงลบ
        อบรม สัมมนา การนำ Growth Mindset ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
        อบรม สัมมนา พยายามทำความเข้าใจกับหัวหน้างานเรียนรู้เขาให้มากขึ้นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        อบรม สัมมนา การนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติ รู้อารมณ์ของตัวเองและควบคุมมัน ไม่โอนอ่อนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น


ขอบคุณ ผู้เข้าอบรม ที่กระตือรือร้นและสนุกในการเรียนรู้และทำกิจกรรมค่ะ