ผลงานฝึกอบรม - การดึงศักยภาพด้วยจุดแข็ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การดึงศักยภาพด้วยจุดแข็ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 พฤศจิกายน 2565       143       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

22.10.65 ... วันนี้เดินทางออกมาที่นิคมโรจนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพนักงานในหลักสูตรหนึ่งที่ชอบสอนมากคือ


การดึงศักยภาพด้วยจุดแข็ง ... Unleash your Potential with Strengths

คุณค่า จุดแข็ง ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน และเรามักจะใช้มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น
- การปรับตัว...ทำให้เราเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะไม่คุ้นเคยได้ดี
- การสร้างความกลมเกลียว ... ทำให้เราบริหารสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งให้มีความสมานฉันท์ได้
- ความมีวินัย ... ทำให้เรามุ่งมั่นและยึดมั่นจนสามารถทำมันได้อย่างต่อเนื่อง


ประเด็นสำคัญที่ต้องมาเรียนรู้กันคือ บางครั้งเรามองไม่เห็นศักยภาพเหล่านั้นด้วยเพราะหลุมพรางที่ทำให้เกิด Fix Mindset
การสร้าง Growth Mindset เพื่อเปิดทางให้เราดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ผ่านกระบวนการ ค้นหา - ให้นิยาม - นึกถึงรูปแบบ - ถอดบทเรียน - กำหนดเป้าหมาย - เลือกใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์
จะช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรค ข้อจำกัด ความกังวลด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพได้ครับ