ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤศจิกายน 2565       395       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันที่ 15-17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสจากบริษัทไทยรุ่งเรืองพลังงานให้ไปแบ่งปัน ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและกรอบความคิดความเป็นเจ้าขององค์กรให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน3รุ่น

หลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผมชอบสอน(ไม่แพ้หมวดทักษะการคิด) เพราะด้วยความเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานแต่ผลกระทบของการมีหรือการขาดจิตสำนึกรับผิดชอบมักจะทำให้เกิดปัญหา ความผิดพลาด อุบัติเหตุ การแก้ไข หรือแม้กระทั่งความสูญเสียในเชิงของทรัพยากร
ทำให้สามารถหยิบทุกเรื่องที่เป็นงานของพวกเขามาเชื่อมโยงและชวนคิดให้เขาเห็นว่า ความสำเร็จของงานเกิดจากกรอบความคิดและจิตสำนึกของเขาอย่างไร ปัญหาในงานบางส่วนเกิดจากการขาดจิตสำนึกอย่างไรได้บ้าง
"หลุมพรางความคิดที่สกัดกั้นจิตสำนึกรับผิดชอบ" คือสไลด์ที่ผู้เรียนในคลาสได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเชาผ่านกิจกรรมกลุ่มที่เขาได้เลือกหยิบเทคนิคสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ( Growth Mindset ) มาสร้างกระบวนการเอาชนะหลุมพรางที่เกิดขึ้นได้
ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมเช่น วิเคราะห์กรณีศึกษา , การ Roleplay ด้วยบทสนทนาที่เกิดความขัดแย้งในการประสานงาน , กิจกรรมทดสอบทักษาะการคิด ... ที่ได้ร่วมระดมสมอง แชร์แนวคิดและฝึกทักษะการนำเสนอ

ผู้เรียนแทบทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ที่สำคัญคือ ทัศนคติของพวกเขาที่สะท้อนผ่านการนำเสนอ ทำให้ผมอดชื่นชมผู้บริหารองค์กรนี้ไม่ได้ที่ปลูกฝังค่านิยมท่ดีมากๆหลายๆอย่างทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเสียสละ และรักองค์กรของพวกเขามากๆ จนผมอดรู้สึกไม่ได้ว่า "เหตุใดจึงเลือกอบรมหลักสูตรนี้"
แต่ด้วยความโชคดีที่ยังพอหามุมมากระตุ้นการเรียนรู้และการนำไปใช้ได้อยู่บ้าง โดยเฉพาะการกระตุ้นให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาก็มีส่วนในความเป็นเจ้าขององค์กรนี้ผ่านความสำเร็จของงานที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มากมาย