ผลงานฝึกอบรม - Agile Working Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Agile Working Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤศจิกายน 2565       273       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

24.11.65 ... Agile Working Mindset

ทั้งเซอร์ไพรส์และดีใจตั้งแต่ที่น้องทีมงานสถาบันบอกว่ามีลูกค้าอยากให้มาสอนหลักสูตรนี้ เพราะถือเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้สอนบ่อยนักจึงเสมือนได้ขยาย Comfort zone ของตัวเองไปด้วยในตัว
และด้วยผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ได้มีพื้นฐานการทำงานลักษณะ Agile Project มาก่อนและโจทย์ที่ทางผบห.มุ่งเน้นอยากเริ่มต้นที่การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของงานที่ยังมีความเป็น Waterfall อยู่ เพื่อสร้างผลลัพธ์โดยใช้วิธีการใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ
- มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นและบ่อยๆขึ้นมากกว่าการยึดติดกับขั้นตอน
- มีแผนแต่ไม่ยึดติดว่าต้องทำตามแผน เน้นปรับแผนให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อให้งานเดินหน้าได้
- ทำให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างการทำงานมากกว่าจะรอให้งานเสร็จแล้วส่งทีเดียวตามขอบเขตหรือสัญญา
- มุ่งเน้นทำให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการให้ความสำคัญกับเอกสาร

เมื่อถ่ายทอดหลักการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ หลังจากนั้นก็ใช้กระบวนการโค้ชเพื่อตั้งคำถาม ฟังแนวคิด สร้างการตระหนักในเคสต่างๆที่ sharing กันเพื่อเชื่อมโยงมาที่หลักการตามที่สอน แล้วกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ๆผ่าน workshop ต่างๆ
"Trust the Process " เชื่อในกระบวนการโค้ช แล้วผู้เรียนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง
เป็นอีกคลาสที่การสอนด้วย Training and Group Coaching สร้างผลลัพธ์การสอนที่มีความสุขสำหรับผมกับโอกาสดีๆเช่นนี้ครับ