ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 ธันวาคม 2565       307       0

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

(วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (1D)
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
อบรมวันที่ 19/12/65