ผลงานฝึกอบรม - Effective Teaching, Training and Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Effective Teaching, Training and Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 พฤษภาคม 2566       177       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com


บรรยายหลังวันเลือกตั้ง topic ในคลาสก็จะมีกลิ่นอายการเมืองผสมเล็กน้อย โดยเฉพาะจังหวัดนี้
วันนี้เป็นรุ่นแรกของที่นี่ใน หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ"
" เข้าใจ - ทำได้ - เต็มใจ" .... ถือเป็นเป้าหมายและเป็นตัวชี้วัดการสอนงานของผู้สอนงาน

โจทย์คือ สอนอย่างไรให้พนักงาน ....
- เข้าใจว่าทำแบบนี้เพราะอะไร(Why)

- ไม่ใช่แค่ทำอะไร(What)

- ทำอย่างไร(How)
- ทำได้... ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ
- ทำเพราะอยากทำ ไม่ใช่ต้องทำ
.
.
การสอนงานจึงผสมผสานทั้ง Teaching - Training - Coaching เพื่อให้ผลลัพธ์ของการสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และตัวทีมงานอย่างแท้จริง