ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 สิงหาคม 2566       68       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาจัด Training & Workshop รุ่นที่ 2
หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

ปีนี้เดินสายบรรยายหลักสูตร Analitical Thinking , กับ Problem Solving ให้กับองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายระดับ ทำให้ตกผลึกแก่นของหลักสูตรนี้ที่เป็น Mindset ในเชิงลึก
ทำให้ใช้เวลาในการชวนสร้างการตระหนักรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาสั้นลง แต่ผู้เรียนได้เห็นกรอบความคิดเดิมกับการจัดการปัญหาและมองเห็นเรื่องที่จะไปทำเพิ่มได้ทันทีด้วยการใช้ คำคู่
- โฟกัส Outcome หรือ โฟกัส Event
- เป็น..ปัญหา หรือ อุปสรรค
- วิเคราะห์โดยใช้..ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเท็จจริง
- Corrective (ทำให้ถูกต้อง) หรือ Preventive (ทำให้ไม่เกิดขึ้นอีก)

การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องสร้างกรอบความคิด (Mindset) ควบคู่ไปกับการเสริมเทคนิคและเครื่องมือ (Methodology) ครับ