ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 ตุลาคม 2566       94       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สอนที่ระดับ Mindset

การฝึกสอนด้วยแนว Training & Group Coaching ( T&GC ) มีหลายระดับตั้งแต่ระดับแรกคืออธิบายความหมาย (สอนตามเนื้อหา) และพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงระดับผู้เรียนเปลี่ยนความเชื่อใหม่ (Belief) ซึ่งจะส่งผลให้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นกัน

เมื่อวานได้มีโอกาสไปสอนหลักสูตร KAIZEN ให้กับน้องๆวิศวกรของทาง บริษัท อีซูซุเทคนิคัล … ระหว่างสอนก็นึกถึง 7 Steps การพัฒนาการสอนของสถาบันเอนเทรนนิ่งขึ้นมาอีกครั้ง
จากช่วงปีแรกๆของการสอนหลักสูตรนี้ผมมักจะเน้นไปที่การอธิบายความหมาย เทคนิค หลักการ วิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้
แต่สิ่งที่พบตอนช่วงทำเวิคช็อปและผู้เรียนได้แชร์ก็ตั้งคำถามกับตัวเองหลายข้อว่า
เหตุใดผู้เรียนถึง….
- พูดถึงแต่ปัญหาที่เขาคิดว่าแก้ไม่ได้
- พูดถึงแต่ข้อจำกัดที่ทำให้ปรับปรุงงานไม่ได้
- พูดถึงแต่คนอื่นที่ควรเปลี่ยนแปลง
- พูดถึงระบบงาน นโยบาย ที่เป็นเหมือนอุปสรรค
- ตอบในสิ่งที่เขาทำประจำอยู่แล้ว

แต่ต้องขอบคุณอ.ปกรณ์ที่เป็นทั้งมาสเตอร์โค้ชและพี่เลี้ยงทีมวิทยากร T&GC ที่เรามักจะมี session ติวกันสม่ำเสมอและมีพื้นที่ให้พูดคุยแบบ 1 on 1 ได้ตลอดเวลา
และผมก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ใน ”ลำดับขั้นการพัฒนาการสอน T&GC” และโดยเฉพาะ “กรอบความคิดและทักษะโค้ช” นั่นเอง
หลังจากนั้นผมก็เริ่มฟังได้ลึกขึ้น ได้ยิน Mindset ที่เป็น Value , strength , Fear , Need ของผู้เรียนเวลาที่เขาแชร์ในคลาส
ทำให้ค่อยๆเข้าใจผู้เรียนในมุมของเรื่องที่สอนมากขึ้น

เมื่อประยุกต์เข้ากับแก่นของแต่ละหลักสูตรทำให้การสอนในช่วงหลังๆผมสามารถหยิบแก่นนั้นมาผสมผสานกับหลักการโค้ช ทำให้ผู้เรียนเกิด Awareness กับตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการ
- มองเห็นคุณค่าของตัวเองในงานนั้นๆ
- เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการนำไปใช้
- เปลี่ยนมาโฟกัสที่เป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จแทนปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ
- คิดหาวิธีการใหม่ๆ ไม่ยึดติดแนวทางเดิมๆ

ผมเรียกวิธีการสอนแบบนี้ว่า การสอนที่ระดับ Mindset ครับ