ผลงานฝึกอบรม - การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 ตุลาคม 2566       98       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)
โดย อาจารย์ นันทชัย อินทรอักษร
วันที่อบรม 17 ต.ค. 2566


บรรยากาศการอบรมวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและความรู้มากมาย ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมและกระตือรือร้น สร้างสรรค์บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ การฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและเน้นกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ประสบการณ์การเรียนสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้เข้าร่วมจากแผนกต่างๆ มารวมตัวกัน โดยแต่ละคนนำความรู้และมุมมองเฉพาะตัวมานำเสนอ ทำให้การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตครับ