ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้ด้านคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้ด้านคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2566       121       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายหลักสูตร การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้ด้านคุณภาพ (Quality Mindset Awareness)

โดยปกติแล้วกระบวนการสอนหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างกรอบความคิด ผมจะใช้เทคนิคและทักษะของโค้ชมากเป็นพิเศษ
ใช้คำถามมากกว่าปกติโดยหยิบเอาเรื่องราวของผู้เรียนที่เขาแลกเปลี่ยนมาตั้งเป็นคำถามเพื่อชวนคิด แล้วใช้พลัง(สมาธิ)เพื่อฟังเชิงลึกให้เข้าใจความเชื่อ ตัวตน ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคาดหวังของเขา แล้วจึงเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพื่อเดินตาม sequence ที่ออกแบบไว้

แต่คลาสนี้มีความแตกต่างที่ระดับของผู้เรียน ทั้งมุมมอง ความเชื่อ เป้าหมายในการทำงาน ความคาดหวังของพวกเขา ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับกระบวนการโค้ชในระดับที่เข้มข้นมากนัก ผมจึงต้องเปลี่ยนมาใช้กิจกรรมที่ยังคงวัตถุประสงค์เช่นเดิมคือ
การปรับเปลี่ยนกรอบคยามคิดด้วยตัวเขาเอง กิจกรรมนี้คือ “หมวกหกใบ (Six Thinking Hats) เพิ่มบรรยากาศความสนุกเข้าไปแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการของเครื่องมือและวัตถุประสงค์ของการอบรม เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากภาษา คำพูด ในการแลกเปลี่ยนของเขา
และก็จบด้วย commitment เล็กๆที่เขาจะไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้งานของเขามีคุณภาพมากขึ้น เพื่อส่งผลดีต่อลูกค้า องค์กร … และตัวพวกเขาเอง

ดีใจที่ตัวเองได้ฝึกฝนรูปแบบการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Learner Centric )
Trust the process but flexible in methods.
ยึดมั่นในกระบวนการ แต่ยืดหยุ่นในเครื่องมือและกิจกรรม

Training and Group Coaching (With Activities) ครับ