ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2566       166       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เดินทางมาถึงคลาสบรรยายสุดท้ายของปี 2566 ด้วยหมวดหลักสูตรที่ได้สอนเกือบ 80 ครั้งในปีนี้ ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

ผมมักจะเริ่มต้นด้วยการชวนผู้เรียนสร้าง Awareness ของคำ 2 คำ คือ Mindset และ Method


Mindset คือ มุมมอง กรอบความคิด ความรู้สึกต่อปัญหาที่เจอ


Method คือ ทักษะการคิด เทคนิค เครื่องมือ ในการจัดการปัญหา


มี 4 กรณีที่ชวนผู้เรียนคิดและสำรวจตัวเองในเชิงลึก


1. มี Method ที่ดี แต่ขาด Mindset ที่ดี … ก็ไม่อยากแก้หรือแก้ให้มันจบๆไป


2. มี Mindset ที่ดี แต่ขาด Method … ก็ใช้ทรัพยากรและเวลามากเกินไป


3. ขาดทั้ง Mindset และ Method ที่ดี … หนี เลี่ยง เพิกเฉย ละเลยปัญหา


4. มีทั้ง Mindset และ Method ที่ดี … จัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้แน่นอน

แล้วก็เริ่มพาผู้เข้าอบรมสร้างทั้ง Mindset และเสริมด้วย Method ของการจัดการปัญหาต่อไป