ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย (Planning for Target)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย (Planning for Target)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 มกราคม 2567       170       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

มึเป้าหมาย แต่ไม่มีแผนงานที่ดี ก็ยากที่จะบรรลุความสำเร็จ มึแผนงาน แต่ระหว่างทางพบปัญหา ทำให้หมดกำลังใจ ก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย

ผู้เรียนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายช่าง หัวหน้างาน ฝ่ายสนับสนุน ต่างก็นำเป้าหมายของตัวเอง เป็นตัวตั้งและทำให้สอดคล้องกันกับ รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด  ซึ่งเป็นหลักการทำงานของบริษัท โดยมี kpi ที่ได้รับจากบริษัท เป็นตัว check point มาตั้งเป็นเป้าหมายแบบ SMART Goal ผ่านกระบวนการวางแผนที่มีคุณภาพ บนกรอบความคิด Growth Mindset และเป็นเชิงบวกวิทยากรเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนตัวตนของผู้เรียน ให้เขาเห็นศักยภาพที่มีอยู่ สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ผ่านการใช้คำถามชวนคิด นำพาเขาจากจุดที่เขาติดอยู่ (ปัญหา อุปสรรค) ที่เกิดจากหลุมพรางทางความคิด ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ผู้เรียนหลายคนปลดล็อค และนำหลักการ เทคนิค กระบวนการที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ และนำมาแลกเปลี่ยน ผ่านกิจกรรมต่างๆในคลาส ได้เป็นอย่างดี
ส่งท้ายปีด้วยความสุข ขอให้ผู้เรียนเดินทางปลอดภัยกันทุกๆท่านครับ