ผลงานฝึกอบรม - การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2567       86       0

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

(วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บจก.เจซีบีอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)
วันที่ 20 มีนาคม 2567