ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 มีนาคม 2567       74       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com