ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / ผลงานเอ็นเทรนนิ่ง

Nurse Leader as Coach

วันนี้ยกระดับตัวเอง จากการ CoCoach มาเป็นวิทยากรร่วมในหลักสูตร Nurse Leader as Coach ให้ทางสภาการพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ และ โค้ช ดร.กล้วย วันนี้มีหลายเรื่องที่ได้เรียนรู้ เรื่องแรกคือ การได้เรียนรู้จังหวะในการสอนร่วม เพราะเราต้องคอยเก็บข้อมูลว่า อาจารย์สอนเนื้อหาอะไรไปแล้วบ้าง ใช้โมเดลไหนไปก่อนหน้านี้ แม้จะพูดเรื่อง สมอง ของเรา แต่ต้องเชื่อมกับไปที่เนื้อหาและโมเดลก่อนหน้านี้ได้ เรื่องที่สอง คือการได้เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นกับบทบาทของ Mentor Coach ที่ช่วยให้พี่ๆ พยาบาล ได้เข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการที่เพิ่งสอนไปมากขึ้น เพราะเราเองก็เคยผ่านจุดที่พะวง สงสัย ไม่แน่ใจ มาก่อน จึงมีทรัพยากรมากพอที่จะช่วยให้คนอื่นๆ ผ่านจุดที่คุ้นเคยนั้นไปสู่การทดลองลงมือปฏิบัติได้ เรื่องที่สาม คือการออกแบบเนื้อหาการสอนของตนเอง เพราะต่อไปเราก็ต้องออกไปบินเดี่ยว แล้วสไตล์การบินของเราคืออะไร สรุปว่าวันนี้คุ้มค่ามากครับ แต่ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะพรุ่งนี้ผมยังอยู่กับพี่ๆ พยาบาลกันต่ออีกวัน มาฝึก โค้ช กันให้สนุกนะครับ

เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช

รู้สึกดีใจครับที่สอนเครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช ทำให้ผู้สอนเปลี่ยนการแนะนำหรือชี้ประเด็นให้เห็นมาเป็นการชวนคิดด้วย Content ที่เป็น Coaching Process แทน ผลลัพธ์ที่เห็นในคลาสคือผู้เรียนเริ่มเปลี่ยนFix Mindsetที่เป็นหลุมพรางของการคิดวิเคราะห์ตามหลักการ โดยสร้าง Growth Mindset คือการมองเห็นผลกระทบ(ด้านดี) และเรื่องที่เขาจะได้พัฒนาจากการใช้หลักการ 3G & 5Why ในการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนจึงสนุกสนานกับการทำWorkshop ต่างๆจากการเรียนรู้ครั้งแรกเพื่อให้เข้าใจตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือ และมองเห็นเรื่องที่เขาจะกลับไปพัฒนาเพิ่มต่อได้ครับ

Lean Mindset

นน.ลดไป 5 กก.คุณดีใจหรือไม่ ??? นน.ที่ลดไป 5กก.มาจากการเอาของเสียออก(ไขมัน) นน.ที่ลดไป 5กก.มาจากการเอาของดีออก(กล้ามเนื้อ) ผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันคือนน.ลด แต่ระหว่างทางแตกต่างกันคือความยาก-ง่ายของกระบวนการLean เพื่อเอาของเสียออกจากร่างกาย อีกประเด็นที่สำคัญคือ "Lean Mindset" เห็นประโยชน์และยินดี&มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพื่อขับของเสียออกไปจนบรรลุเป้าหมาย เชื่อมโยงมาที่การบริหารงานก่อสร้างด้วยการจัดการแบบลีนบนหลักการคล้ายกัน - ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง - ความแตกต่างของงานที่ไม่เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องทำและไม่จำเป็นต้องทำ..เพื่อเลือกกำจัดงานที่เป็นของเสีย - การเข้าใจกระบวนการทำงานของตัวเองบนเครื่องมือเกี่ยวกับลีน(Lean Solution Tools) เพื่อประยุกต์ใช้กับโครงการที่รับผิดชอบอยู่ ดีใจครับที่ช่วงท้ายในการทำ Project Assignment ผู้เรียนสามารถกำหนด"งาน"ที่จะไปกำจัดลดความสูญเสียด้วยเป้าหมายและแนวทางของลีนได้ทันทีครับ

การทำงานเป็นทีม สู่ความสำเร็จ

ทำงานคนเดียวก็ง่ายดี แต่ไม่สนุก ทำงานคนเดียวก็สบาย แต่มีปัญหาก็ไม่รู้จะไปต่อยังไง ทำงานคนเดียวประสบความสำเร็จได้ แต่ก็ได้แค่งานขนาดเล็ก การมีทีมที่เข้ากันได้ ใส่ใจซึ่งกันและกัน สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างกำลังใจให้กันและกัน เพื่อเป้าหมายร่วมกัน เป็นเรื่องที่หากทำได้ก็จะทำให้นอกจากโอกาสเป้าหมายจะประสบความสำเร็จแล้ว ก็น่าเชื่อว่าชีวิตส่วนตัวและสภาพแวดล้อมก็จะดีมีความสุขไปด้วย ความแข็งแรงของโซ่ อยู่ที่ห่วงของโซ่ข้อที่อ่อนที่สุด หากคนในทีมไม่ work ทีมโดยรวมก็ไม่สามารถ work ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาได้ง่าย จึงเป็นเรื่องที่ก่อนที่ทีมจะ Work ตัวเองต้อง Work ก่อน โดยการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ... ภาวะผู้นำ วันนี้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน กับหลักการการสื่อสารแบบ NVC ที่เดินกระบวนการ T&GC โดย อ.อัครินทร์ ผู้เรียนเห็นภาพการทำงานเป็นทีมที่เป็น style ของตัวเองด้วยการสื่อสารที่นุ่มนวล ไม่สร้างความรู้สึกเชิงลบต่างๆให้กับสภาพแวดล้อม . ขอบคุณผู้เรียนที่สนุกกับการ คิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน class

5Q เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความฉลาด 5 ด้าน

หลักสูตร 5Q เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความฉลาด 5 ด้าน ด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง ทำให้ได้มาที่บริษัทเอสจีเอส แห่งนี้ติดๆ กัน ช่วงนี้รู้สึก สมอง เชื่อมโยงกับ Solution Coaching ได้มากขึ้น ไปบรรยายแต่ละครั้งจึงมักนึกเครื่องมือใหม่ๆ จากเรื่องราวที่ได้ยินในคลาส และจากหัวข้อเนื้อหาที่ไปสอนได้ทุกครั้ง การใช้เครื่องมือช่วยคิด ทำให้ผู้เรียนได้ Reflection ได้เห็นตัวเองผ่านเครื่องมือ แทนที่จะเป็นการ Feedback จากผู้สอนได้มากขึ้น และหลายครั้งผู้เรียนสามารถเชื่อมจาก Gap ไปหา Solution ได้ด้วยการมองเห็นสถานการณ์ในภาพรวม อย่างเช่นในหลักสูตร 5Q นี้ อาจมีบางสถานการณ์ ในบางเวลา กับใครบางคน ที่ทำให้เราใช้ความฉลาดบางด้านได้ไม่เพียงพอ เช่น ขาด SQ (จริยธรรม) อาจทำให้ผลลัพธ์ไม่โปร่งใส ไม่ยั่งยืน ขาด OQ (เป็นเจ้าของ) อาจทำให้ไม่กระตือรือร้น ขาด AQ (ก้าวข้ามวิกฤติ) อาจทำให้ชะลอการลงมือ ขาด EQ (ควบคุมอารมณ์) อาจเกิดความขัดแย้ง ขาด IQ (เฉลียวฉลาด) อาจเกิดปัญหาซ้ำๆ เราสามารถให้ผู้เรียนวิเคราะห์ได้ทั้งผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อพร่องความฉลาดบางตัว ซึ่งเราอาจพาเขาสำรวจสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แล้วผู้เรียนก็จะเชื่อมโยงได้เองว่า เขาจะไปพัฒนาต่อในเรื่องใด เห็นอาจารย์ปกรณ์ สนุกกับการสร้างเครื่องมือมานานแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าตัวเราเองก็สนุกกับการคิดเครื่องมือ และพาผู้เรียนคิดด้วยเครื่องมือในคลาสเหมือนกัน

การลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน

วันนี้มาพบผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและบริการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน ผมวาง Framework ของโปรแกรมไว้คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ 1. มองเห็นและเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงานของตัวเอง (Know yourself) 2. สร้างกรอบความคิดที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Growth Mindset) 3. ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความสูญเสีย (Theory) 4. การโค้ชด้วยกระบวนการคิดและเครื่องมือจัดการความสูญเสีย (Thinking & Solution Coaching Tools) 5. โครงการที่จะนำทฤษฎีและเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของแต่ละท่าน (Project Assignment) 6. Coaching & Clinic session เพื่อกระตุ้นและต่อยอดทั้งPart Behavior Change และ Performance . ผู้บริหารฟังข้อ1&2 แล้วให้ความสนใจกับโปรแกรมค่อนข้างมาก สอดคล้องกับแนวทางและกระบวนการที่ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่งเชี่ยวชาญครับ

บทบาท Coach and Consult

"เบาะแสหรือ Evidence" ของผู้เรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำ Clinic session ด้วยบทบาท Coach&Consult (C&C) ครับ C&C สามารถค้นหาเบาะแสของผู้เรียนด้วยการฟังแนวทางที่เขานำเสนอซึ่งแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น - การกระทำ (Action)... การแสดงออกเช่น แก้ปัญหา รับฟัง - พฤติกรรม (Behavior)... เขาใช้พฤติกรรมแบบไหนในเรื่องที่เขาเสนอ เช่น ขยัน ตั้งใจ - ความรู้สึก (Feeling)... เขารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์และแสดงความรู้สึกผ่านเรื่องที่เขาเสนอ เช่น มั่นใจ กังวล ไม่แน่ใจ - วิธีการ (Solution)... เขาใช้วิธีการอย่างไรกับเรื่องที่เขาเสนอ เช่น ผังก้างปลา PDCA - ความคิด (Thinking.... เขามีความคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญและไอเดีย เช่น คิดถึงประโยชน์ที่จะได้ - ความเชื่อ (Belief)... เขามีความเชื่ออย่างไรกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญและเสนอแนวทาง เช่น เชื่อว่าเป็นไปได้ - คุณค่า (Value)... เขาใช้คุณค่าอะไรกับสถานการณ์และแนวทางที่เสนอ เช่น ความรับผิดชอบ ให้เกียรติผู้อื่น รอบคอบ - กรอบความคิด (Mindset) ... เขามีกรอบความคิดอย่างไรกับสถานการณ์ เช่น มองเป็นข้อจำกัด มองเป็นโอกาส ความท้าทาย การเรียนรู้ - ภาพใหญ่ที่เขาเห็น (Framework)... เขาเห็นภาพใหญ่อย่างไรกับสถานการณ์และสิ่งที่จะเกิดตามมาจากแนวทางที่เสนอ เบาะแสที่ Coach & Consult ได้ยิน มองเห็น รับรู้จะนำไปสู่แนวทางที่ใช้เพื่อต่อยอด ปรับปรุง เติมResource เพื่ิอนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับ -------------------------------------------------------------------------- ปล. ขอบคุณโค้ชพี่เซี้ยมที่ตั้งคำถามทรงพลัง (Powerful Question) ให้โค้ชพี่เลี้ยงได้ถอดบทเรียนชุดความคิดนี้ครับ

การฟังเชิงรุก กับ การฟังเชิงรับ ต่างกันอย่างไร

คำถามที่ผู้เรียนจั่วหัวขึ้นมาก่อนเริ่มเปิด class สร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียนท่านอื่นๆไปในตัว ถือเป็นการทำ Ice Breaking โดยผู้เรียนเอง แทนที่จะเป็นวิทยากร และ ก็ท้าทายวิทยากรด้วยที่จะตอบคำถามนี้ ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ในอีก 6 ชั่วโมงต่อไป วันนี้รู้สึกสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ แค่การฟัง จะสามารถสอนกันได้เป็นวัน ทำได้อย่างไรนะ? ที่เรียนทักษะการฟังส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ต้องเรียนคู่กับการถามเพื่อให้ครบคู่ จบ class ผู้เรียนได้เห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวเองได้อย่างมากมาย กับแค่ทักษะนี้เรื่องเดียว ด้วยการสอนแบบ T&GC ที่ให้เนื้อหาที่เป็นหลักการ ให้ฝึกปฏิบัติ แล้วให้เชื่อมโยงไปที่กรณีของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สรุปสั้นๆถึงความแตกต่างของ 2 แบบ คือ การฟังเชิงรับ เป็นการฟังว่าเขาพูดอะไรกับเรา การฟังเชิงรุก เป็นการฟังว่าเขาพูดอะไรที่เป็นเรื่องของเขา ... ดูเหมือนผู้เรียนจะงงๆ แต่ก็เห็นประเด็นกันก่อนเข้า class ... แล้วทุกคนก็เริ่มเห็นตัวเอง สนุกสนานกับความคิดความรู้สึก และ ปรับ Mindset ของตัวเองไปทีละ step เราฟัง เราได้ยิน ทุกวัน แต่เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราได้ยิน หรือได้ฟังนั้น - ถูกอิทธิพลอะไรบ้างที่ทำให้เราได้ยิน-ฟังแบบนั้น - เราจะสามารถพัฒนาการฟังได้อย่างไร - เราจะสามารถเข้าใจความเป็นตัวตนของผู้พูดได้อย่างไร - เราจะสร้างรูปแบบการฟังที่เป็น style ตัวเองได้อย่างไร เราสามารถแปลคำลบๆของผู้พูดเป็นคุณค่าของผู้พูด สร้างบรรยากาศการสนทนาที่ดีได้อย่างง่ายๆ แม้ class จะใหญ่ แต่ผู้เรียนก็ได้ participate ทั้งหมด ด้วยความร่วมมือขอวทีมวิทยากร และทีมงานของลูกค้า และที่สำคัญ ผู้เรียนมีศักยภาพในการฟังที่ดีอยู่แล้ว สุดยอดค่ะ

ทักษะการฟังขั้นเทพ

ครั้งแรกกับการสอนแบบเชิงปฏิบัติการ กับจำนวนผู้เรียนใน Class 90 คน และวีดีโอลิงค์กับอีก 5 แห่งตามภูมิภาค...ท้าทายมากครับ สุดท้ายผ่านไปด้วยผลลัพธ์ที่เกินความคาดหวังของผู้เรียน...ทำให้มีความสุขครับ เนื้อหาเข้มข้นและละเอียดกับเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆมากมาย...เมื่อนำมาสอนเชิงปฏิบัติการจริง(Coaching in Application) ทำให้ผู้เรียนไปฝึกฝนทักษะด้วยตัวเองทันที กิจกรรมฝึกทักษะ พร้อมชวนคิด...น่าสนใจมากๆครับ ดีใจที่ได้ใช้ทักษะการฟังเชิงลึกของตัวเอง ในฐานะโค้ชได้อย่างเป็นธรรมชาติ...ทำให้ผู้เรียนเห็นแก่นของการฟังที่ดี ได้อย่างชัดเจนครับ

4 Brain Leadership Coaching

"4 Brain Leadership Coaching " การฝึกฝนบทบาทผู้นำจูงใจทีมงานด้วยการทำงานสมองสี่ส่วน 1. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานที่ชัดเจน 2. เข้าใจตัวเองและความแตกต่างของคนตามหลัก 4 Brain 3. มองเห็นและยอมรับ Fix Mindset (หลุมพราง) อันเนื่องมาจาก Brain Dominant(สมองที่เด่น) ที่ไม่สอดคล้องกับ Event(สภาวะของทีมงาน) และทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ 4. ใช้Growth Mindset โดยการมองความแตกต่างเป็นเชิงเหตุและผลเพื่อเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนType of 4Brain ของตนเอง 5. ใช้การฟังเชิงรุกเพื่อเข้าใจ Brain Dominant ของลูกน้องที่กำลังใช้อยู่กับเหตุการณ์ตอนนี้ 6. สร้างการเชื่อมต่อกับทีมงานโดยใช้Brainตาม Dominant ของเขา 7. จูงใจให้ให้ทีมงานเห็นประโยชน์และกำหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 8. พัฒนาและติดตามทีมงานอย่างเหมาะสม การเรียนรู้หลักการ 4Brain Coaching ต้องจบที่การโค้ชจริงเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจและยินดีที่จะนำไปใช้จริงครับ รอพบกันกับรุ่นสองครับ

Effective Time and Energy Management

Effective Time and Energy Management - มีเรื่องที่ต้องทำเยอะไปหมด จนไม่รู้ทำเรื่องไหนก่อนดี - ยุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่กลับไม่เกิดผลงาน - วางแผนไว้แล้ว แต่เจองานแทรกตลอด จนสุดท้ายต้องเผางานส่งตอนเส้นตาย ฯลฯ การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ อาจไม่ใช่เพียงแค่ การจัดสรรหรือแบ่งเวลา เท่านั้น แต่เป็นการบริหารตัวเราเอง (Self) ในกรอบของเวลาดังกล่าว - ให้สามารถใช้พลังงาน (Energy) - ในการทำกิจกรรม (Activities) - ตามแผนงาน (Planning) - อย่างมีวินัย (Discipline) - จนเกิดผลลัพธ์ตามต้องการ (Effective) เป็นหนึ่งในหลักการที่ผมคอยหมั่นสำรวจตนเอง เวลาตัวเองรู้สึกฟุ้ง หรือ กำลังยุ่ง (เหยิง) ได้ดีทีเดียวครับ เราใช้ เวลาและพลังงาน อยู่ตลอด แต่ว่าตอนนี้ เวลาและพลังงาน ที่ใช้ไป ถูกใช้ไปกับ เรื่อง ใด ? เรื่องนั้นใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือไม่ ?