คอร์สอบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารงานสำหรับผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จ

(STRATEGIC MANAGEMENT)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / กลยุทธ์การบริหารงานสำหรับผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
การบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ ไม่ใช่แต่เพียงมีประสบการณ์ในการทำงานมานาน และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนทำงานเท่านั้น การจะเป็นผู้จัดการที่ประสบผลสำเร็จ ต้องมีการวางแผน และมีความรอบรู้รอบด้าน และรอบตัวด้วย


ดังคัมภีร์พิชัยสงครามของซุนวู ซึ่งแม้จะถูกเขียนขึ้นมากว่า 2,000 ปีแล้ว ก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ “ซุนวู กล่าวว่า - รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้ฟ้ารู้ดิน ชนะได้โดยมิต้องรบ” ทุกวันนี้พิชัยสงครามของซุนวู ถูกนำมาวิเคราะห์และถูกชี้ให้เห็นว่า กลยุทธ์ของซุนวู สามารถนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีกลุยุทธ์ได้


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  ความจำเป็นของการมี Strategy ในการบริหารงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ
  มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง จึงไม่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นที่ต้องมีผู้นำ
  ผู้บริหารในองค์กรทุกระดับ ล้วนแต่เป็นผู้จัดการทั้งสิ้น
  นิยามของคำว่า Strategic Management
  คุณสมบัติพื้นฐาน และบทบาทของผู้จัดการ
  ทักษะต่าง ๆ ที่ผู้จัดการที่จะประสบความสำเร็จต้องมี
 

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 เราอยากเป็นผู้นำแบบไหน
    3 ในแต่ละองค์กรมีผู้จัดการหลายระดับ
    4 Strategic Management
    5 หลักพื้นฐานของการเป็นผู้จัดการ (Manager)
    6 ทักษะที่ผู้จัดการ (Manager) ต้องมี
    7 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กลยุทธ์บริหารงานสำเร็จ