คอร์สอบรมออนไลน์ การขายในฐานะที่ปรึกษา

(Solution Selling)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การขายในฐานะที่ปรึกษา

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    ลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่เข้าใจตัวเขา ภาระหน้าที่ของเขาและปัญหาของเขา เขาต้องการที่จะทำธุรกิจกับใครก็ตามที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาผู้สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสถานการณ์ของตน ดังนั้นพนักงานขายที่ดีต้องพยายามยกระดับตัวเองจากการเป็นเซลล์ (Sales) มาเป็นที่ปรึกษา(Consultant) ของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุด (Solutions) ให้กับความต้องการและปัญหานั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ


วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับลูกค้าในเชิงเทคนิคมากกว่าแค่นำเสนอขายเท่านั้น
เพื่อสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขายสำหรับช่างเทคนิค ทำให้นำสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวเองที่ลูกค้าต้องการออกมาสร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
แนวทางการพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
ตารางการดำเนินงานขายของนักขายแต่ละประเภท
ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
Workshop : การวางแผนการทำงานขายลูกค้าคาดหวัง
กระบวนการขายขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การขายในฐานะที่ปรึกษา
    2 แนวทางการพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา
    3 กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
    4 ตารางการดำเนินงานขายของนักขายแต่ละประเภท
    5 ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
    6 คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
    7 Workshop การวางแผนการทำงานขายลูกค้าคาดหวัง
    8 กระบวนการขายขั้นพื้นฐาน
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายที่ปรึกษาทักษะการขาย