คอร์สอบรมออนไลน์ การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

(Systematic Thinking & Applied)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ เพียงแต่อาจไม่ได้ทันสังเกตตัวเอง ทำให้มองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น การคิดเชิงระบบจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุขมากขึ้น และการเรียนรู้และเข้าใจระบบ เพื่อให้เข้าใจภาพที่ใหญ่มากกว่าที่เรามองเห็น ทำให้ไม่ต่อต้านระบบที่เกิดขึ้น เพราะระบบย่อยมีผลกระทบกับระบบที่ใหญ่มากกว่าเสมอ ทำให้เราสามารถเลือกระบบย่อยที่มีผลกระทบมากที่สุด ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักการคิดเชิงระบบได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ หลักการคิดเชิงระบบและหลักการคิดต่างๆ แบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ ในรูปแบบของการคิดเชิงระบบแล้วประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง…..
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
หลักการของการคิดเชิงระบบ
องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวความคิดเชิงระบบ
คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ คิดสนุกๆ
    3 ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
    4 การคิดเชิงระบบ Systematic Thinkingหมายถึง
    5 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
    6 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
    7 หลักการของการคิดเชิงระบบ
    8 องค์ประกอบที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
    9 Workshop
    10 คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เชิงระบบการคิดประยุกต์ใช้