คอร์สอบรมออนไลน์ การตั้งเป้าหมายท้าทายและติดตามผลชั้นเลิศ

(OKRs & CFR)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การตั้งเป้าหมายท้าทายและติดตามผลชั้นเลิศ

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
      การตั้งเป้าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Result) เป็นแนวทางการตั้งเป้าหมายรูปแบบใหม่ที่เกิดประสิทธิผลสูง เพราะสามารถติดตามผลลัพธ์ในระยะเวลาสั้นๆ มุ่งเน้นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญได้ง่ายขึ้นและชัดเจนแม่นยำขึ้น
      การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพผล โดยการให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผลลัพธ์อย่างมีรูปแบบด้วย Conversation Feedback and Recognition (CFR) เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนการพูดคุยและช่วยเหลือให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการติดตามเพื่อการจับผิดและถูกลงโทษ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการกำหนด OKRs ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะงานของตัวเองและประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแล้วทางปฏิบัติในการติดตามผลลัพธ์ด้วย CFR ได้ด้วยตัวเองใน Style ที่เหมาะสมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
ความหมายของ OKRs เป้าหมายที่ท้าทาย
คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ (Objective)
คุณลักษณะของผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Result)
การตั้งเป้าหมาย (OKRs) ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร
การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
หัวใจสำคัญของ CFR ให้ OKRs สำเร็จ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมายท้าทายติดตามผล

แสดงความคิดเห็น