คอร์สอบรมออนไลน์ การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ

((Lean Manufacturing))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการ/แนวความคิด
  ♣ ขับเคลื่อนการผลิตไปสู่ ลีน เพื่อคุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด และเพื่อความมั่นคงระยะยาวขององค์กร
  ♣ เคล็ดลับ "การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ”
      - นอกจากโรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงธุรกิจบริการ อย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบลีนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่แสวงหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบสินค้า งาน ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และเพิ่มผลกำไร
      - จาก 7 Wastes ในยุคเริ่มต้นของ TPS จนพัฒนาไปเป็น 8 Wastes
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
  ♣ วิวัฒนาการของ LEAN มาจากไหน?
  ♣ เสาหลักทั้งสามของกิจกรรม LEAN
  ♣ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนของการนำ LEAN ไปปฏิบัติ
  ♣ การขจัดสิ่งสูญเปล่า 8 อย่างใน LEAN
  ♣ การสร้างมาตรฐานการทำงานขึ้นใหม่ทุกวัน อันมาจากการทำไคเซ็น
  ♣ การสร้าง VSM หรือ Value Stream Mapping ซึ่งเป็นแก่นกลางของการพัฒนาไปสู่ LEAN Manufacturing

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 เเนะนำ
    2 อะไรคือการผลิตแบบลีน LEAN
    3 องค์ประกอบของ LEAN
    4 เป้าหมายที่ชัดเจน
    5 ขจัดความสูญเปล่า
    6 สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การผลิตLeanManufacturing