คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารความขัดแย้ง

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยผ่านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และมองเป้าหมายแทนปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียมองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
Workshop : แนวทางปฏิบัติบริหารความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
    2 ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
    3 วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
    4 เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
    5 ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
    6 Workshop แนวทางปฏิบัติบริหารความขัดแย้ง
    7 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
    8 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ขัดแย้งConflictการบริหาร