คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

(Sales Management System)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    นักขายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากรักในงานขายของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วย เพราะโอกาสที่จะดำเนินการขายให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นและอดทน หากนักขายไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ย่อมทำให้เกิดความท้อถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและไม่ยอมสู้ต่อไป แล้วหันมาโทษสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้


วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองด้วยความมั่นใจและครบถ้วน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักขายในการทำงานขายของตัวเองให้สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
กำหนดขนาดตลาดเป้าหมาย
การคำนวณขนาดตลาดพอสังเขป
มหัศจรรย์ Sales Pipeline
แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
ประเมินลูกค้าจากใบเสนอราคา (Account Planner)
Workshop : การกำหนดเป้าหมายด้วย Sales Pipeline

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 หลักการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
    3 กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
    4 กำหนดขนาดของตลาดเป้าหมาย
    5 การคำนวณขนาดตลาดพอสังเขป
    6 มหัศจรรย์ Sales Pipeline
    7 แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
    8 หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
    9 ประเมินลูกค้าจากใบเสนอราคา Account Planer
    10 Workshop การกำหนดเป้าหมายด้วย Sales Pipeline
    11 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายบริหารระบบ