คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

(Situation Management by Professional)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
  การเผชิญกับสถานการณ์ที่วิกฤตและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยากที่จะคาดเดาและประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้แนวทางการบริหารงานยุคใหม่ต้องมีความคล่องแคล่ว ว่องไว ครอบคลุมประเด็นต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับทุกๆสถานการณ์ได้ทันที
  การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายทำให้สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงแนวทางการบริหารงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (Situation Management) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน การเตรียมตัวให้พร้อมในแนวทางการบริหารอย่างครบเครื่อง ให้กับผู้บริหารมืออาชีพ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดที่ดีในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆและพร้อมที่จะกำหนดแนวทางบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทั้งที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการบริหารงานในรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน สามารถนำมาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หลักการบริหารบุคลากร (Staff Management)
การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
Workshop : หลักการบริหารตามสถานการณ์


 

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องของเวลา
    3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
    4 หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต Crisis Management
    5 หลักการบริหารความเสี่ยง Risk Management
    6 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management
    7 หลักการบริหารบุคลากร Staff Management
    8 การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ Situation Leadership
    9 การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช Leader as a Coach
    10 Workshop หลักการบริหารตามสถานการณ์
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพSituation Management by ProfessionalManagement