คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวคิด
   ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างอยู่มากมาย ซึ่งผู้รับเหมาโครงการหากมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการก็จะทำให้ต้นทุนการบริหารโครงการไม่บานปลายและหากทำโครงการเสร็จตามกำหนดก็จะเกิดผลกำไรต่อธุรกิจตามที่ประมาณการไว้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการบริหารโครงการก่อสร้าง
   • เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ช่วยให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ
   • ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อบริหารทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาของหลักสูตร
   • ภาพรวมของการบริหารโครงการ
   • บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการ
   • อยากฟังความคิดของการบริหารงานก่อสร้างไม่เสร็จตามเป้าหมาย
   • งานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
   • เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ
   • วางแผนงานโครงการด้วยหลัก 5 w 2 h
   • การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง
• ความคืบหน้าของแผนงาน
• สำคัญในการดำเนินงานช่วงปิดโครงการ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 ภาพรวมของการบริหารโครงการ
    2 บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการ
    3 กับดักทางความคิดของการบริหารงานก่อสร้างไม่สำเร็จตามที่เป้าหมาย
    4 กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย
    5 ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ
    6 การวางแผนงานโครงการด้วยหลัก 5W 2H
    7 Risk Analysis & Management การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง
    8 การติดตามความคืบหน้าของแผนงาน
    9 ประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงานช่วงปิดโครงการ
    10 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารโครงการโครงการก่อสร้างโครงการ