หลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / VDO Online Course / การบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

(Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวคิด
   ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างอยู่มากมาย ซึ่งผู้รับเหมาโครงการหากมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการก็จะทำให้ต้นทุนการบริหารโครงการไม่บานปลายและหากทำโครงการเสร็จตามกำหนดก็จะเกิดผลกำไรต่อธุรกิจตามที่ประมาณการไว้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการบริหารโครงการก่อสร้าง
   • เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ช่วยให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ
   • ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อบริหารทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาของหลักสูตร
   • ภาพรวมของการบริหารโครงการ
   • บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการ
   • อยากฟังความคิดของการบริหารงานก่อสร้างไม่เสร็จตามเป้าหมาย
   • งานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
   • เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ
   • วางแผนงานโครงการด้วยหลัก 5 w 2 h
   • การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง
• ความคืบหน้าของแผนงาน
• สำคัญในการดำเนินงานช่วงปิดโครงการ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. ภาพรวมของการบริหารโครงการ 04:45 นาที
    2. บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการ 05:07 นาที
    3. กับดักทางความคิดของการบริหารงานก่อสร้างไม่สำเร็จตามที่เป้าหมาย 05:38 นาที
    4. กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย 02:15 นาที
    5. ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ 06:45 นาที
    6. การวางแผนงานโครงการด้วยหลัก 5W 2H 02:32 นาที
    7. Risk Analysis & Management การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง 03:52 นาที
    8. การติดตามความคืบหน้าของแผนงาน 02:52 นาที
    9. ประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงานช่วงปิดโครงการ 04:00 นาที
    10. สรุปจบ 03:07 นาที