คอร์สอบรมออนไลน์ การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า

((Six Sigma Implementation))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน ความสมบูรณ์แบบแห่งผลิตภัณฑ์หรือการไม่มีของเสียเลยย่อมเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของการผลิต แต่ยิ่งผลิตมากโอกาสที่เกิดของเสียก็มากตามมาด้วย หลักการแห่ง ซิกซ์ซิกม่ามุ่งหวังที่จะให้การผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยมีของเสียไม่เกิน 2 ชิ้นต่อการผลิต 1 ล้านชิ้น
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของคำว่า Six Sigma เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีอย่างไร
วิธีการแก้ปัญหาด้วยหลักการ DMAIC Solutions
    o Define
    o Measure
    o Analyze
    o Improve
    o Control 
การแบ่งระดับความรู้ความ สามารถ และบทบาทของแต่ละระดับใน Six Sigma
การพัฒนาต่อยอดโดยการรวมเอาหลักการของ Six Sigma กับหลักการของ Lean Manufacturing มารวมกันเป็น Lean Sigma Operation


เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของคำว่า Six Sigma
    3 Six Sigma Methodology
    4 Level of Professional in Six Sigma
    5 Leansixsigma


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ซิกซ์ซิกม่าSix Sigma Implementation