คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการประยุกต์ใช้

(Growth Mindset & Apply)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการประยุกต์ใช้

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
   “กรอบความคิด (Mindset) มีความสำคัญมาก เพราะส่งผลถึงคำพูดและการกระทำ อันนำไปสู่พฤติกรรมของบุคคล”
   “คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มี “กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)” เพราะเหตุใด?

   การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”
   การสร้างความเข้าใจในกรอบความคิดทั้ง 2 แบบ คือ...
   o กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)
   o กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
   ทำให้บุคคลเกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง หากมีความเชื่อว่า “กรอบความคิดแบบเติบโตได้เป็นจริง”

   Fixed Mindset……“ความสำเร็จเท่านั้น จึงเรียกว่า ชัยชนะ”
   Growth Mindset……“การลงมือทำ เกิดการเรียนรู้สู่ชัยชนะ”
   การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการรักษา Growth Mindset ของตัวเองให้ยั่นยืนใน Style ที่เป็นของตัวเอง

สามารถค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ครับ!
 ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
 การเรียนรู้และเข้าใจการจัดการกับสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
 การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
 การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
 การพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง
   การพัฒนา Growth Mindset ให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆ จะทำให้เราสามารถเติบโตและสร้างผลลัพธ์ได้ในทุกๆ สถานการณ์


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กรอบความคิดการประยุกต์ใช้Mindset

แสดงความคิดเห็น