คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะการขาย

(Selling Skill)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาทักษะการขาย

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม  แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก

วัตถุประสงค์
เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ตรวจสอบสุขภาพของการทำงานขาย
การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adoption Process)
เคล็ดลับ 10 ประการสู่ความสำเร็จในการขาย

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การพัฒนาทักษะการขาย Selling Skill
    2 ตรวจสอบสุขภาพของการทำงานขาย
    3 การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
    4 การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
    5 การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN
    6 เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
    7 เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adoption Process)
    8 เคล็ดลับ 10 ประการสู่ความสำเร็จในการขาย
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : SellingการขายSkill