คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(Supervisory Skill Plus)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน
- องค์กรส่วนใหญ่จึงยอมทุ่มเทเรื่องการพัฒนาหัวหน้างานเป็นอย่างมาก เพื่อให้หัวหน้ามีความพร้อมในการทำงานและการบริหารทีมงาน โดยสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
ทำให้หัวหน้างานมีทักษะในการบริหารทีมงานอย่างถูกวิธีด้วย Style ของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล
สร้างให้หัวหน้างานมีความ “ครบเครื่องเรื่องการเป็นหัวหน้างาน” ได้ทั้งแนวทางการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้หัวหน้างานสามารถที่จะหยุดการลาออกของพนักงานได้ เพราะพนักงานจะมีความสุขจากการปฏิบัติตัวของหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ทำให้พนักงานใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
 หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ของหัวหน้างาน
 ความหมายพอสังเขปของ “6Q” ที่น่าสนใจ
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
 วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้า
 การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
 Workshop : การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
    3 หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ของหัวหน้างาน
    4 ความหมายพอสังเขปของ “6Q” ที่น่าสนใจ
    5 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
    6 คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
    7 วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้า
    8 การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่หัวหน้างานยุคใหม่พัฒนา