คอร์สอบรมออนไลน์ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

((The 5 Levels of Leadership))

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ (Cr.หนังสือ John C. Maxwell)
ภาวะผู้นำระดับที่ 1 : ผู้นำโดยตำแหน่งหน้าที่
ภาวะผู้นำระดับที่ 2 : ผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีม
ภาวะผู้นำระดับที่ 3 : ผู้นำสร้างผลงาน
ภาวะผู้นำระดับที่ 4 : ผู้นำพัฒนาคน
ภาวะผู้นำระดับที่ 5 : ผู้นำสมบูรณ์แบบ
Workshop : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
    3 ภาวะผู้นำระดับที่ 1 ผู้นำโดยตำแหน่งหน้าที่
    4 ภาวะผู้นำระดับที่ 2 ผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีม
    5 ภาวะผู้นำระดับที่ 3 ผู้นำสร้างผลงาน
    6 ภาวะผู้นำระดับที่ 4 ผู้นำพัฒนาคน
    7 ภาวะผู้นำระดับที่ 5 ผู้นำสมบูรณ์แบบ
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาLeadershipผู้นำ