คอร์สอบรมออนไลน์ การรณรงค์ค่านิยมหลัก (Core Value) ให้เป็นวัฒนธรรม

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การรณรงค์ค่านิยมหลัก (Core Value) ให้เป็นวัฒนธรรม

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์กร”
    3 ค่านิยมหลัก Core Value คืออะไร
    4 ค่านิยม Value ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
    5 วัฒนธรรมองค์กร Corporate Culture
    6 การสร้างความสอดคล้องของค่านิยมให้ครบถ้วน
    7 การสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีม
    8 เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Core Valueรณรงค์วัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น