คอร์สอบรมออนไลน์ การวิเคราะห์รากของปัญหา

(Root Cause Analysis & 5 Why Analysis)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การวิเคราะห์รากของปัญหา

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ Analysis Thinking
    3 Root Cause Analysis คือ
    4 เทคนิคการใช้ผังก้างปลา Fish Bone หารากของปัญหา
    5 5 Why Analysis คือ
    6 เทคนิคการใช้คำถาม Why Why กับปัญหา
    7 แนวทางดำเนินการวิเคราะห์รากของปัญหา veg ไม่เป็นสาธารณะ
    8 Workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Root Cause Analysis & 5 Why AnalysisRoot Cause Analysis5 Why Analysis

แสดงความคิดเห็น