คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยหลักการ TPM

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยหลักการ TPM

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 นิยาม ความหมายของ TPM Total Productive Maintenance
    3 เป้าหมายหลักของการดำเนินงาน TPM
    4 การสร้างกรอบความคิดที่ดีในการทำงาน TPM Mindset
    5 ปัจจัยสำคัญที่คาดหวังในการดำเนินงานด้วย TPM
    6 การสร้างพฤติกรรมในการทำงานด้วย TPM
    7 การดำเนินงาน TPM
    8 workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  TPM กรอบความคิดหลักการ

แสดงความคิดเห็น