คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

(Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เพื่อทำให้แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดี และสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก ใน Style ของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร
กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset 
Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    2 สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร
    3 กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    4 ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
    5 การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง
    6 ความแตกต่างของ Fixed Mindset VS Growth Mindset
    7 Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
    8 การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กรอบความคิดเชิงรุกProactive