คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

(Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เพื่อทำให้แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดี และสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก ใน Style ของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร
กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset 
Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    2 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    3 สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร
    4 สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร
    5 กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    6 กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    7 ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
    8 ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
    9 การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง
    10 การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง
    11 ความแตกต่างของ Fixed Mindset VS Growth Mindset
    12 ความแตกต่างของ Fixed Mindset VS Growth Mindset
    13 Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
    14 Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
    15 การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
    16 การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
    17 สรุปจบ
    18 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กรอบความคิดเชิงรุกProactive

แสดงความคิดเห็น