หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

(Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / VDO Online Course / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant)

  ขอใบเสนอราคา VDO หลักสูตรนี้

VDO หลักสูตร 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เพื่อทำให้แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดี และสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก ใน Style ของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร
กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset 
Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1. การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก 02:05 นาที
    2. สนุกกับภาพรวมของหลักสูตร 03:29 นาที
    3. กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก 07:18 นาที
    4. ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ 04:47 นาที
    5. การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง 03:37 นาที
    6. ความแตกต่างของ Fixed Mindset VS Growth Mindset 04:21 นาที
    7. Workshop สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ 04:55 นาที
    8. การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง 04:32 นาที
    9. สรุปจบ 02:08 นาที