คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกรอบความคิดการเติบโตในการทำงาน

(Growth Mindset @Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกรอบความคิดการเติบโตในการทำงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
ฟรี บทความให้ความรู้เพิ่มเติม

หลักการและแนวความคิด
    การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างผลลัพธ์และความสุขได้ตัวยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
ความแตกต่างของ Fixed mindset V.S Growth Mindset
การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
Workshop : สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
การพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในการทำงาน
    2 ความหมายของกรอบความคิด
    3 ความแตกต่างของFixed Mindset V S Growth Mindset
    4 การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง E + R = O Audio Extracted
    5 การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
    6 Workshop สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
    7 การรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืน
    8 การพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง
    9 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กรอบความคิดGrowth MindsetWork