คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกระบวนการสอนด้วย Coaching Card ของตัวเอง

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกระบวนการสอนด้วย Coaching Card ของตัวเอง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) ประกอบการสอนและโค้ช


การ์ด 1 ใบ ทำอะไรได้บ้าง
• อธิบายความหมายต่างๆ
• สะท้อนคุณค่าในตัวเอง
• เปิดแนวความคิดที่หลากหลาย
• ชวนคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• เชื่อมโยงประเด็นสำคัญ


    การเรียนรู้และเข้าใจ "เทคนิคการใช้การ์ดการโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอน" จะทำให้วิทยากรและโค้ช สามารถ สร้างแนวทางการสอนของตัวเอง ให้เป็นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายมากขึ้น


    การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง ช่วยทำให้สามารถนำแก่นของการสอนของตัวเองมาเชื่อมโยงกับการ์ดที่ได้รับการออกแบบของตัวเองสู่กระบวนการสอนที่เป็น Style ของตัวเองอย่างมั่นใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในครั้งนี้
• มองเห็นประโยขน์ของการสร้างการ์ด (Card) ด้วยตัวเอง
• สร้างการเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการ์ดการโค้ช (Coaching Card) อย่างลึกซึ้ง
• เชื่อมโยงการ์ดต่างๆ กับประเด็นที่สนใจได้ทีนที
• มีรูปแบบและกระบวนการใช้การ์ดการโค้ชของตัวเองทันที
• ออกแบบเทคนิคการใช้การ์ดประกอบการสอนและโค้ชใน Style ตัวเอง
• ตกผลึกความคิดและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Coaching CardCoaching Styleกระบวนการโค้ช

แสดงความคิดเห็น