คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างกระบวนการสอนด้วย Coaching Card ของตัวเอง

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างกระบวนการสอนด้วย Coaching Card ของตัวเอง

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) ประกอบการสอนและโค้ช


การ์ด 1 ใบ ทำอะไรได้บ้าง
• อธิบายความหมายต่างๆ
• สะท้อนคุณค่าในตัวเอง
• เปิดแนวความคิดที่หลากหลาย
• ชวนคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• เชื่อมโยงประเด็นสำคัญ


    การเรียนรู้และเข้าใจ "เทคนิคการใช้การ์ดการโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอน" จะทำให้วิทยากรและโค้ช สามารถ สร้างแนวทางการสอนของตัวเอง ให้เป็นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายมากขึ้น


    การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง ช่วยทำให้สามารถนำแก่นของการสอนของตัวเองมาเชื่อมโยงกับการ์ดที่ได้รับการออกแบบของตัวเองสู่กระบวนการสอนที่เป็น Style ของตัวเองอย่างมั่นใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในครั้งนี้
• มองเห็นประโยขน์ของการสร้างการ์ด (Card) ด้วยตัวเอง
• สร้างการเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการ์ดการโค้ช (Coaching Card) อย่างลึกซึ้ง
• เชื่อมโยงการ์ดต่างๆ กับประเด็นที่สนใจได้ทีนที
• มีรูปแบบและกระบวนการใช้การ์ดการโค้ชของตัวเองทันที
• ออกแบบเทคนิคการใช้การ์ดประกอบการสอนและโค้ชใน Style ตัวเอง
• ตกผลึกความคิดและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Coaching CardCoaching Styleกระบวนการโค้ช