คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1.5

(Positive Attitude@Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1.5

คอร์ส 1.30 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
    การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน จะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น เพราะทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การคิดดี พูดดี และทำดี เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมีความรู้สึกที่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ จึงเรียกว่าเป็นคนคิดเชิงบวกอย่างแท้จริง ซึ่งการตระหนักรู้ในตัวเอง และอยากที่จะพัฒนาตัวเอง จึงจะนับว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้น หากทำให้พนักงาน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาตัวเองตัวเองด้วยตัวของเขาเองได้แล้ว เขาย่อมเห็นคุณค่าของตัวเอง และนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองโดยการสร้างเสริม ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับการหาคำที่รวมตัวอักษรภาษาอังกฤษ
คำถามชวนคิด
แนวทางการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หมายถึง...
ตารางเปรียบเทียบ คำเชิงลบ V.S. คำเชิงบวก 
กิจกรรม : การเปลี่ยนคำพูดเชิงลบเป็นคำพูดเชิงบวก
วงจรพฤติกรรม
รูปภาพ...ทางเลือกเป็นของคุณ
Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง
การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
นิทาน/เรื่องเล่าให้แง่คิดเชิงบวก
การประยุกต์ใช้ทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ
คุณลักษณะ 8 ประการของนักคิดเชิงบวก
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติเชิงบวกการทำงานPositive

แสดงความคิดเห็น