คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
- การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”


https://www.entraining.net/2018/adm/upload-file/ddd.jpg


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมาย ที่มา และ ความแตกต่าง ของ Growth & Fixed Mindset
    3 หลักการที่ 1 E+R=O
    4 หลักการที่ 2 แม่แบบการสื่อสาร
    5 หลักการที่ 3 เมฆ 4 ก้อน
    6 หลักการที่ 4 At Cause
    7 เทคนิคที่ 1 Reframing
    8 เทคนิคที่ 2 การเปลี่ยนความเชื่อ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนการสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนพัฒนาตัวเอง