คอร์สอบรมออนไลน์ การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(Coaching @Work)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์
ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
องค์ประกอบสำคัญของการสอนงาน
One Page Coaching Conceptual
ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
    2 องค์ประกอบสำคัญของการสอนงาน
    3 One page Coaching Conceptual
    4 ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
    5 เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
    6 เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
    7 เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
    8 Workshop ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
    9 หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
    10 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานCoachingWork