คอร์สอบรมออนไลน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
o เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
o เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
o มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
o กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
o ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเทคนิคการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างมีระบบ
เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ด้วยแนวความคิดของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับ “ภาพของปัญหา” ในรูปแบบต่างๆ
ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา 
การสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่พบบ่อยๆ
ความหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
Workshop : สร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงาน

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
    2 สนุกกับ ภาพของปัญหา ในรูปแบบต่างๆ
    3 ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
    4 การสร้างกรอบความคิด Mindset ของการแก้ปัญหา
    5 เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
    6 การสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่พบบ่อย
    7 ความหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
    8 Workshop สร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
    9 การสร้างกรอบความคิด Mindset ให้ทีมงาน
    10 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : แก้ปัญหาตัดสินใจPSDM