คอร์สอบรมออนไลน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
   การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
o เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
o เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
o มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
o กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
o ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเทคนิคการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างมีระบบ
เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ด้วยแนวความคิดของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สนุกกับ “ภาพของปัญหา” ในรูปแบบต่างๆ
ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา 
การสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่พบบ่อยๆ
ความหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
Workshop : สร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงาน


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : แก้ปัญหาตัดสินใจPSDM

แสดงความคิดเห็น