คอร์สอบรมออนไลน์ การใช้ Coaching Card ประกอบการโค้ช

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การใช้ Coaching Card ประกอบการโค้ช

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ์ดมาประกอบการโค้ชได้หลากหลายรูปแบบ และช่วยให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยการสำรวจตัวเองผ่านการ์ดต่างๆ ด้วยกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจ ศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ ทำให้โค้ชสามารถใช้การ์ดการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยศาสตร์นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้การ์ดการโค้ชอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจการโค้ชด้วยการ์ดอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการสร้างการ์ดการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการ “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง
แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ช
การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง!
หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
Workshop : ดำเนินการทำการ์ดการโค้ชของตัวเอง
ประโยชน์ของการใช้การ์ดการโค้ชเพื่อดำเนินการโค้ช

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำหลักสูตร
    2 หลักการ การสร้างการ์ดการโค้ชของตัวเอง
    3 แนวคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ช
    4 การ์ด 1 ใบ ทำอะไรได้บ้าง
    5 หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
    6 Workshop
    7 ประโยชน์ของการใช้การ์ดการโค้ชเพื่อดำเนินการโค้ช
    8 สรุปจบ


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : CoachingCardการโค้ช