คอร์สอบรมออนไลน์ ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    การโค้ช (Coaching) ด้วยแก่นของศาสตร์ต่างๆ จะช่วยทำให้การนำพาโค้ชชี่ออกจาก จุดที่เป็นอยู่ (Reality) ไปสู่จุดที่ต้องการไปให้ถึง เป้าหมาย (Goal) ด้วยวิธีการที่เขาเป็นผู้สร้างทางเลือกขึ้นมาเอง (Option) แล้วตัดสินใจลงมือปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมั่นไปสู่เป้าหมายด้วยตัวเอง (Way Forward)

    การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่เป็นแก่นของการโค้ช เช่น..
    การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ (Brain Based Coaching)
    การโค้ชด้วยความสุขในชีวิต (Life Coaching)
    การโค้ชด้วยการปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
    การโค้ชด้วยการเจริญสติ (Mindfulness Coaching)

    ทำให้เห็นความเหมือน และความแตกต่างของการใช้ศาสตร์ต่างๆในกระบวนการโค้ชมากขึ้น
    การเลือกใช้เทคนิคการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ จึงเป็นศิลปะแห่งการโค้ชที่สามารถทำให้การโค้ชมีประสิทธิผลมากขึ้น


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ครบเครื่องศาสตร์การโค้ชศาสตร์ต่างๆ