คอร์สอบรมออนไลน์ คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุขได้

หน้าแรก / บริการ / Online Course / คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุขได้

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
   การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาตัวเอง ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงาน
การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ โดยสร้างการแนวทาง/วิธีการที่บรรลุเป้าหมายในรูปแบบของตัวเองได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

รู้จักตัวเองให้ชัดเจน
ค้นพบจุดหวาน (อิคิไก) ของตัวเอง
สร้างความฝันให้เป็นเป้าหมาย
การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล (Wheel of Life)
การเลือกทำงานให้ Flow
โค้ชชีวิตตัวเอง (Self-Coaching) สู่ความสำเร็จ
Workshop : แนวทางการพัฒนาตัวเอง

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 รู้จักตัวเองให้ชัดเจน
    3 ค้นพบจุดหวาน อิคิไก ของตัวเอง
    4 สร้างความฝันให้เป็นเป้าหมาย
    5 การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
    6 ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล Wheel of Life
    7 การเลือกทำงานให้ Flow
    8 โค้ชชีวิตตัวเอง Self Coaching สู่ความสำเร็จ
    9 Workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความสุขประสบความสำเร็จพร้อม