คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะการฟังและการใช้คำถามของการโค้ช

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ทักษะการฟังและการใช้คำถามของการโค้ช

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
    ทักษะที่สำคัญของโค้ช คือ การใช้คำถาม (Questioning) และการรับฟัง (Listening)
    กระบวนการโค้ช (Coaching Process) มีจังหวะของการใช้คำถามและการฟัง ที่สำคัญ เพราะเมื่อมีการถามแล้วโค้ชก็ต้องรอฟังคำตอบของโค้ชชี่
    การใช้คำถาม... เพื่อการฟังที่เข้าใจ VS การฟังอย่างตั้งใจ... เพื่อการถามที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
การเรียนรู้และเข้าใจคำประเภทต่างๆ
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
การฝึกฝนทักษะการฟังในแต่ละระดับของความลึก
การฝึกฝนทักษะการฟังที่เชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ
การฝึกฝนทักษะการฟังในสิ่งที่โค้ชชี่ไม่ได้พูด
การฝึกฝนทักษะการใช้คำถาม เพื่อให้การฟังได้ประเด็นที่สำคัญ
การฝึกฝนทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การฟังการใช้คำถามการโค้ช