คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะการฟังและการใช้คำถามของการโค้ช

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ทักษะการฟังและการใช้คำถามของการโค้ช

คอร์ส 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
    ทักษะที่สำคัญของโค้ช คือ การใช้คำถาม (Questioning) และการรับฟัง (Listening)
    กระบวนการโค้ช (Coaching Process) มีจังหวะของการใช้คำถามและการฟัง ที่สำคัญ เพราะเมื่อมีการถามแล้วโค้ชก็ต้องรอฟังคำตอบของโค้ชชี่
    การใช้คำถาม... เพื่อการฟังที่เข้าใจ VS การฟังอย่างตั้งใจ... เพื่อการถามที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
การเรียนรู้และเข้าใจคำประเภทต่างๆ
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
การฝึกฝนทักษะการฟังในแต่ละระดับของความลึก
การฝึกฝนทักษะการฟังที่เชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ
การฝึกฝนทักษะการฟังในสิ่งที่โค้ชชี่ไม่ได้พูด
การฝึกฝนทักษะการใช้คำถาม เพื่อให้การฟังได้ประเด็นที่สำคัญ
การฝึกฝนทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)


กลุ่มหลักสูตร Course Online

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

อ. วราภรณ์ โหมดวิจิตร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การฟังการใช้คำถามการโค้ช

แสดงความคิดเห็น